Θεσσαλονίκη

17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλεφωνικό Κέντρο:
Τηλ.: 2310 576000, Fax: 2310 722475, E-mail: info@isomat.gr

Τμήμα Παραγγελιών:
Τηλ.: 2310 576001, Fax: 2310 722111, E-mail: sales@isomat.gr

Τεχνική Υποστήριξη:
Από σταθερό τηλ.: 801 11 150 150, Από κινητό τηλ.: 2310 576002
Fax: 2310 576029, E-mail: support@isomat.gr

Αθήνα

57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλεφωνικό Κέντρο-Παραγγελίες:
Τηλ.: 22620 56406, Fax: 22620 31644
E-mail: info@isomat.gr E-mail παραγγελιών: sales@isomat.gr

Τεχνική Υποστήριξη:
Από σταθερό τηλ.: 801 11 150 150, Από κινητό τηλ.: 22620 56406 Fax: 22620 31644
E-mail: support@isomat.gr